2011-11-15

Ny friskola för muslimer bredvid Islamic Center saknar bygglov200 meter från Islamic Centers muslimska friskola Ögårdsskolan har en konkurrent öppnat. Höstterminen 2011 flyttade Kunskapsboningens skola med muslimska elever och muslimsk rektor in på Botildenborgsvägen 73 utan bygglov:


"MALMÖ. Friskolan har under lång tid saknat rektor. Lokalerna är inte anpassade för undervisning och saknar dessutom bygglov för ändamålet. Skolinspektionen riktar svidande kritik mot Kunskapsboningens skola och hotar att dra in tillståndet om inte bättring sker."

"Först efter Skolinspektionens påpekade tillsattes en representant för huvudmannen som rektor, en lösning som Skolinspektionen inte accepterat. Personen ifråga saknar utbildning för uppgiften och "uppvisar allvarliga kunskapsbrister om de lagar och förordningar som gäller inom skolan".

Skolan saknar dessutom specialpedagogisk kompetens, psykolog och kurator."

"Flera av de lärare som ska sätta betyg i slutet av höstterminen saknar lärarbehörighet."

"Men vi är också tacksamma när man varnar oss för sånt som är fel, mer kan jag inte säga nu, säger rektorn Ibrahim Tas i en kommentar till Skolinspektionens beslut."


Kunskapsboningens skola med galleri på sina muslimska elever: http://minskola.org/index.html#/galleri

Inga kommentarer: