2011-11-29

Islamic Centers friskola överskrider gränsvärdet för bullerDen muslimska friskolan Ögårdsskolan klarar inte gränsvärdet för buller på 55 decibel. Skolor och förskolor får inte ha högre gränsvärde än så. Miljöförvaltningen i Malmö stad upprättade i oktober 2010 en bullerkarta. Av den framgår att Islamic Center ligger på mellan 60 - 65 decibel i buller där skolbarnen leker. Den stora moskén ligger helt enkelt för nära Inre Ringvägen.

Inga kommentarer: