2011-11-18

Skolinspektionen hotar dra in tillstånd för Malmös turkiska friskola"Skolinspektionen riktar skarp kritik mot friskolan Kunskapsboningens skola i Malmö. Vid en tillsyn har så ”allvarliga” och ”omfattande” brister upptäckts att skolans godkännande kan dras in om inte snabba åtgärder vidtas."

"Vid tillsynen konstaterades att lärare på skolan saknar lärarutbildning och brist på material, utrustning och lokaler för att kunna undervisa enligt läroplanen.

Hur ser du som styrelseordförande på den allvarliga kritiken från Skolinspektionen?

– Detta är en process. Saken skall ordnas snarast, en del har redan gjorts, är Ibrahim Tas korta kommentar i mejl till Sydsvenskan."Läs här om den turkiska föreningens skola för muslimska elever, Kunskapsboningens friskola Rosengård i Malmö: http://muslimskafriskolan.blogspot.com/2011/11/anmal-sa-har-for-att-stanga-friskolan.html

Inga kommentarer: