2011-11-10

Jesu födelse anpassas till Koranen i julkrubban"Till första advent kommer det att finna en Abrahams barns julkrubba på biblioteket utifrån Bibeln och Koranen. Berättelsen om Jesu födelse finns med i både Bibeln och Koranen, men berättelserna skiljer sig åt.

Det kommer att finnas möjlighet att få visning av krubban."

"Kristna och muslimer diskuterar kring Abrahams barn


Religionsdialog utifrån Abrahams barn i samarbete mellan Kristallens öppna förskola och Gottsunda församling, Svenska kyrkan.

Några kvinnor som läser SFI i Gottsunda och några kvinnor från Sunnersta träffas på Kristallens öppna förskola, Mötesplats Trelangen, varje måndag förmiddag. Alla har sina små barn med sig.

- Det är bra att barnen är med. Då har vi ett givet samtalsämne från början, säger en av kvinnorna.

- Vi delar erfarenheter om barnuppfostran, matlagning, familjerelationer och traditioner. Jag lär mig något nytt varje gång!

Allt sker på lätt svenska. Och språket är viktigt. Att mötas och prata svenska är en önskan som finns hos invandrarkvinnorna. Den möjligheten ges inte så ofta.

Här möts vi, lär känna varandra och inser att vi har väldigt olika förutsättningar, men att vi alla gör så gott vi kan.

Vi hittar likheter och pratar om att vi alla har samma ursprung i våra religioner. Abraham är urfader till både kristendomen och islam."

Källa, Mötesplats Gottsunda i Uppsala torsdag 10 november 2011: http://motesplatsgottsunda.se/2011/11/kristna-och-muslimer-diskuterar-kring-abrahams-barn/


"Runt krubban finns texter om Jesus i krubban ur både Bibelns Lukasevangelium och ur Koranens sura 3.


Inga kommentarer: