2011-11-26

Islamic Center får 118 822 kronor extra i bidrag för att lära skolbarnen läsaIslamic Centers muslimska friskola klarar inte att lära sina elever läsa, räkna och skriva. Därför får skattebetalarna skjuta till 118 822 extra kronor via Skolverket 2012 enbart till Ögårdsskolan:


Statsbidrag för basfärdigheterna läsa skriva räkna (SFS 2008:754)

Prelimära bidragsramar 2012
Beslutade bidragsramar publiceras i januari 2012

Kod: 28014401

Namn: Ögårdsskolan

Bidragsram kronor: 118 822Inga kommentarer: