2011-11-20

Svenska islamologer vill inte konvertera till islamJan Hjärpe vill liksom sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson inte bli muslim. Förmodligen på samma grunder för bådas del. Men aldrig hör vi Jan Hjärpe behöva förklara varför han inte är muslim, för att det skulle avslöja vad Hjärpe ogillar med islam. Hjärpe och Åkesson har den saken gemensamt att de inte vill bli muslimer. Båda två är socialkonservativa och finner islam för extremt eller medeltida att tro på.

Nästan inga etniskt svenska islamologer vill bli muslimer. Islamologerna är de vetenskapligt kunnigaste personerna på islam i Sverige. Ändå kommer en klar majoritet av islamologerna fram till att islam inte är en tro de vill ägna sig åt. Knappt någon av dem konverterar till islam. Svenska islamologer tillhör landets mest bildade islamofober som är rädda för att bli muslimer och tillhöra islam.

Är det för att svenska islamologer vill hålla sig neutrala till sitt forskningsobjekt islam? Nej. På Sveriges teologiska institutioner vimlar det av forskare i kristendom och judaistik som är aktivt kristna eller judar och går i kyrkan eller synagogan. Till och med prästvigda forskare håller kurser på Teologicum.

Är det då inte märkligt att knappt några svenska islamologer vill bli troende muslimer och gå regelbundet i moskén samt be till Allah? Det kan ju bara betyda att de vetenskapligt skolade islamologerna efter många års studier och forskning kommit fram till att islam inte är någon bra religion. Då klingar det falskt när islamologerna föröker försvara islam.

Nästa gång någon beskylls för att vara islamofob eller islamkritisk, så svara med att majoriteten av islamologer inte heller tycker islam är något för dem. Låt svenska islamologers motstånd till att bli muslimer vara ett föredöme i debatten och vägledning till ett samhälle grundat på vetenskap som inte innefattar islam som trosinriktning. Gör som de flesta svenska islamologer, bli inte muslim!

Varför ställer inga reportrar frågan när de intervjuar islamologer i TV, varför de själva väljer bort islam? Låt Jan Hjärpe förklara varför han inte vill bli muslim!

Inte heller håller det om islamologer skulle urskulda sig med att islam är det mest intressanta de vet. För universiteten och högskolorna har mängder av historiker. Inte en enda av dem är nazister för att de forskar om andra världskriget. På samma vis som historiker på grund av sina historiska kunskaper om andra världskriget undviker att bli nazister, så undviker nästan alla svenska islamologer att bli muslimer just av anledningen att de är kunniga i islam. Djupa islamkunskaper avskräcker många svenska islamologer från att konvertera och bli muslimer. Det märkliga är bara att svenska historiker fördömer nazismen, medan svenska islamologer obegripligt försvarar islam som de oftast inte tycker är en bra religion.

Majoriteten svenska islamologer har insett att islam är en religion som är oförenlig med demokrati samt kvinnoförtryckande, kunskapsfientlig, rättsvidrig och ofredlig.

Inga kommentarer: