2011-11-09

Islamic Center bryter mot svensk adresstandardDen stora moskén i Malmö har fel adress. Likaså dess muslimska friskola Ögårdsskolan. Varken moskén eller skolan har uppfarten, entrén eller brevlådan vid Jägersrovägen 90 som uppges.

Stadsbyggnadskontorets kartingenjör berättar för bloggen Muslimska Friskolan att adressen inte skulle godkännas om den tillkom idag. Den strider mot svensk adresstandard. Kartingenjören finner inget skäl som beviljar undantag. Hade moskén velat skaffa denna adress idag hade det blivit nej. Hade moskén stått på sig hade ärendet gått vidare och avgjorts hos chefen för stadsbyggnadskontoret. Utan bra sakskäl görs inga undantag idag.

Islamic Center ligger på fastigheten Ögård 1. Moskén byggdes 1983 på tomten som förvärvats tidigare. Den omges av tre vägar:


Jägersrovägen i söder

Västra Skrävlinge kyrkoväg i väster innanför Inre Ringvägen

Botildenborgsvägen i norr som är endast lite bredare än en cykelväg


Entrén till fastigheten är mot Västra Skrävlinge kyrkoväg i väster. Likaså brevlådan. Och uppfarten, infarten samt parkeringen. Ögårdsskolan likadant.

Kartingenjören förklarar att adressen hamnat fel eftersom den bestämdes innan bygglov beviljades för cirka 30 år sedan. Det fanns ingen ritning över hur moskén skulle ligga eller ha sin entré. Nuförtiden sätts adressen efter bygglov så att adresstandarden följs.

En möjlig förklaring till valet Jägersovägen må ha varit att den är välkänd av malmöborna och längst av de tre omgivande vägarna. Ingen minns heller om den mest korrekta adressen Västra Skrävlinge kyrkoväg verkade stötande för muslimer och valdes bort av det skälet. Idag strider Jägersrovägen 90 mot svensk adresstandard, men är inte olaglig.

En läsare kom med uppslaget och frågan om adressen som bloggen nu undersökt. Bloggen Muslimska Friskolan vill därför tacka Gert-Ove i Majorna för hans iakttagelse och hoppas han fått svar på sin fråga.

Inga kommentarer: