2011-11-07

Islamic Center anställde urkundsförfalskande studieledareIslamic Centers muslimska friskola Ögårdsskolan anställde en lärare som dömts för urkundsförfalskning. Ögårdsskolan gav läraren förtroendet att vara studieledare. Han anförtrogs att ha ansvar ovanför andra lärare med direkt förbindelse till skolledningen.

I tidningar hade det avslöjats hur studieledaren tidigare varit aktiv i studentkårenlärarhögskolan i Malmö. Han förfalskade flera gånger namnteckningen till sin polska gemål, som tröttnade och polisanmälde honom. Polskan kom från ett annat förhållande med ett ungt mattegeni med irländska rötter. Dessa två tillbringade många somrar i en stuga utanför Höör.

När brottet uppdagades blev föräldrarna väldigt besvikna på sin son. De skämdes och hade aldrig trott så om honom. Hela släkten erfor besvikelsen eftersom den dömde kom från en trygg medelklassfamilj.

Bloggen Muslimska Friskolan har träffat samtliga inblandade; den dömde, hans polska och polskans ex med irländskt påbrå samt släktingar.

Senast 2006 var studieledaren anställd på Ögårdsskolan där han trivdes bra. Hans anställning ifrågasattes efter ett bråk i skolmatsalen med en elev. Men strid om dokument som upprättades av studieledaren som skolledningen ändrade i, gjorde att studieledaren och Ögårdsskolan gick skilda vägar.

Inga kommentarer: