2011-11-15

Malmö högskola föreläser om islamofobi på stadsbiblioteket

På bilden ovan föreläsaren professor Ayhan Kaya som anser att Malmö liknar Istanbuls mångfald.


"Islamophobia in the Age of Multiculturalism

Tid:
2011-11-17 12:30 – 2011-11-17 13:30

Plats:
Malmö stadsbibliotek, Slottet, 2. vån.

Målgrupp:
Öppet för alla

Välkommen till en öppen föreläsning av Ayhan Kaya, Willy Brandt gästprofessor vid Malmö högskola.

Föreläsningen ges på engelska och inleder Globala Malmö, ett samarbete med Malmö stad och SIDA."

Källa, nyheter från Malmö högskola november 2011: http://mah.se/Nyheter/Kalender/?calendareventid=49171


"Förste gästprofessorn på MIM från Sydosteuropa

2011-08-22

PROFESSUR. Malmö högskolas gästprofessur till Willy Brandts minne innehas det kommande året av professor Dr. Ayhan Kaya från Istanbul Bilgi University."

Det är fjärde gången prof. Kaya besöker Malmö.

– Det är en fascinerande stad med tanke på dess position, såväl geografiskt som vad gäller kulturell mångfald. Malmö verkar likna Istanbul, fast i mindre skala och Sverige är ett land med goda förbindelser till Turkiet. Inte minst tack vare den förre konsuln i Istanbul, Professor Ingmar Karlsson.""Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare

Public lecture

Islamophobia in the Age of Multiculturalismby

Ayhan Kaya, MIM Guest Professor in Memory of Willy Brandt Autumn 2011
Malmö City Library on Thursday 17 November, 12.30-13.30.

The lecture is a part of Globala Malmö, a co-operation with Malmö stad and SIDA.


Källa, MIM vid Malmö högskola: http://www.mah.se/mim

Inga kommentarer: