2011-11-07

Strejk på invandrarskola efter rånterrorSydsvenskan Play måndag 7 november 2011 från invandrarskolan Augustenborgsskolan: http://www.sydsvenskan.se/webbtv/webbtv_malmo/article1571629/Krismote-pa-Malmoskola.html


"Pressmeddelande

Augustenborgsskolan tar krafttag mot oroligheter

2011-11-07 13:15

På måndagsmorgonen samlades cirka 20 föräldrar, ett 25-tal elever samt skolpersonal på Augustenborgsskolan i Malmö. Anledningen var de oroligheter som varit på skolan den senaste tiden.

Från september i år har det periodvis förekommit rån, hot, misshandel och obehöriga elever på Augustenborgsskolan. Oroliga föräldrar tog därför initiativ till ett möte på skolan för att diskutera situationen med skolpersonalen.

Mötet ledde till att det ska bli bättre kommunikation från skolan till föräldrar i form av ett nyhetsbrev per vecka, ett nytt möte bokades om tre veckor och till att skolledningen fick mandat att fortsätta det åtgärdspaket som redan är påbörjat.

De planerade åtgärderna är:

Tryggare utemiljö - exempel:

• mer personal i särskilda västar ute på rasterna,• utökade öppettider i elevcaféet,

• låsta ytterdörrar för att förhindra obehöriga att ta sig in• en helt nyanställd ungdomscoach som ska skapa relationer till ungdomarna och finnas ute bland dem.

• fältgruppen är på skolan två dagar i veckan

Samarbete med andra aktörer – exempel:

• samarbete med skola, socialtjänst och polis• utökad kontakt med individ- och familjeomsorgen

• kontakt med AMD (arbete mot droger)

• kontakt med MKB

• utökad kontakt med kringliggande skolor

Dessutom har skolledningen under hösten haft kontinuerliga föräldrasamtal kring skolk och incidenter.

För mer information kontakta:

Områdeschef Svenjohan Davidson: 0708-69 94 33, svenjohan.davidson@malmo.se

Utsänt av:

Informationschef Anna Persson Öhman: 0708-63 34 03, anna.ohman@malmo.se"Läs mer om kaoset idag 7 november 2011 på Augustenborgsskolan:
Inga kommentarer: