2011-11-14

Familjerätt kvar under sharia i nationalstater"Det andra seminariet gav inblickar i olika delar av världen. Rickard Lagervall, doktorand i islamologi, Lunds universitet talade om ”Religion och politik i Mellanöstern” och frågade om Islam är oförenligt med sekularitet. Han menade att så inte var fallet. I moderna nationalstater är det enbart familjerätt som ligger kvar under Sharia, inte straffrätt t.ex."Inga kommentarer: