2011-11-30

Rosengårds turkiska friskola struntade i att söka bygglov"MALMÖ. För ett år sedan fick Kunskapsboningens skola besked om att de tilltänkta lokalerna saknade bygglov för skolverksamhet. Ändå startade de. Nu riskerar fastighetsägaren ett vite på en halv miljon kronor.

I nästa vecka blir Kunskapsboningens skola ett ärende på stadsbyggnadsnämnden."

" - De startade skolan trots att de fick skriftligt besked redan i december i fjol att de inte fick ha skolverksamhet där. Fastigheten är avsedd för kontor. Hon berättar att de också haft möten med ansvariga på friskolan.

Men det är först nu som friskolan skickat in en bygglovsansökan, och den kommer att behandlas vid samma sammanträde i nästa vecka.

– Men den kommer att avslås. Miljöförvaltningen har pekat på närheten till Inre Ringvägen och problemen med avgaser och buller."Stadsbyggnadsnämndens politiker i Malmö som nästa vecka fattar beslut mot Rosengårds turkiska friskola med enbart muslimska elever:


Inga kommentarer: