2011-11-25

Arab oroas över dålig kunskap om islam trots många muslimer enligt Islamic Center"Där satt jag alltså en lördagskväll strax före midnatt som den kontrollerade och förtryckta arabiska och muslimska kvinna jag är. Jag ställde en ny fråga: Tycker ni att jag verkar vara kontrollerad eller förtryckt? De båda blev hastigt stressade och svarade: Nej absolut inte, nej inte alls …

Du borde veta mer om oss

Enligt Islamic Center i Malmö finns 45 000 personer med muslimsk
bakgrund bosatta i Malmö kommun, och ändå har man så lite kunskap om vad det innebär. Jag undrar vad det beror på? Det är kanske dags att börja prata om islam ur ett mer öppet perspektiv, så att vi faktiskt kan sprida kunskapen till våra medmänniskor."


Källa, sidan 18 i Vårt Malmö nummer 10, utgiven i november 2011: http://www.malmo.se/download/18.56d99e38133491d8225800025027/VM%23102011_final.pdf

Inga kommentarer: