2011-11-25

Idag åtalsanmäldes livsmedelsförsäljningen vid Islamic CenterMiljöförvaltningen i Malmö åtalsanmälde fredagen 25 november 2011 brott mot livsmedelslagen. Lastbilarna från Makedonien säljer dagligen frukt och grönt till moskébesökarna. Brevet som sändes har fram tills idag varit arbetsmaterial. Anmälan är granskad och godkänd av både enhetschefen samt juristen och underskriven av handläggaren på livsmedelsinspektionen. Nu är det offentligt med diarienummer 2011: 03811. Diariet har registrerat att det postats idag. I början av nästa vecka når brevet Åklagarmyndigheten. Då lär media finna det.

Miljöförvaltningen säger i en kommentar att varje gång myndigheten och polisen försökt avhysa dem från gatan vid Islamic Center struntar de i anvisningen. Dagen efter är den illegala försäljningen tillbaka vid den stora moskén. Miljöförvaltningen påstår att Islamic Centers VD Bejzat Becirov inte samarbetat i den utsträckning han utlovat med information för att underlätta lagföring.

Inga kommentarer: