2011-11-29

Trafikbuller stänger turkisk friskolaRosengårds turkiska friskola Kunskapsboningens skola med enbart muslimska elever stängs vid årskiftet 2011/2012:


"Problemen hopar sig för Kunskapsboningens skola i Västra Kattarp. Det senaste är ett vitesföreläggande från miljöförvaltningen. Skolan måste avvecklas eftersom fastigheten är utsatt för kraftigt trafikbuller från Inre Ringvägen.

Ett nedläggningshot vilar redan över friskolan sedan Skolinspektionen funnit en rad allvarliga brister i verksamheten.

"Dessutom saknas bygglov."

"Till beslutet är knutet ett vite på 50 000 kronor om skolan inte upphör.

Enligt uppgift tecknade skolbolaget, Malmö Utbildnings AB, ett treårigt hyreskontrakt med fastighetsägaren i augusti."Inga kommentarer: