2011-11-10

Bloggen Muslimska Friskolan i islamologikurs
För tredje året i rad studeras bloggen Muslimska Friskolan i islamologiLunds universitet. Det är åter kursen Islam i dagens samhälle som för tredje hösten ålägger sina studenter att analysera bloggen Muslimska Friskolan. Den är en av flera bloggar som kallas islamkritiska. Det är oklart vilka de andra är, eftersom kursledaren hemlighåller med inloggning för alla utom studenterna vilka bloggar som ingår. Analyserna offentliggörs aldrig heller, utan kallas arbetsmaterial:


Centrum för teologi och religionsvetenskap

Litteraturlista för ISL D01 ISLAMOLOGI: Islam i dagens samhälle, 15 högskolepoäng

Elektroniskt kursmaterial
Internetsidor (motsvarande 150 s) förberedelsematerial till uppgifter, seminarier och uppsatser.


Läs mer om kursen här:

Inga kommentarer: