2011-11-04

Bayram bön på söndag hos Islamic Center"Offerdagen infaller söndagen den 6/11...Bayram bön kl 08:10 och kl 09:10"

Källa, Islamic Centers hemsida för den stora moskén i Malmö november 2011:


Inga kommentarer: