2011-11-29

Misshandel på Lundsberg jämförs med muslimsk friskola"Skolinspektionen har anmält Lundsberg för misshandel, olaga hot och olaga tvång mot minderårig. Således synnerligen allvarligt.

Vissa anser måhända att kritiken mot Lundsberg bara handlar om illa dold vänsteraversion, men är det verkligen så enkelt? Hur hade debatten sett ut om det till exempel handlat om en muslimsk friskola, för att inte tala om en kristen? Ja, till och med en vanlig kommunal skola hade förmodligen riskerat större medial genomlysning efter så graverande misstankar om missförhållanden.

Huruvida Lundsberg är en överklasskola eller inte är ointressant. Istället gäller att lagen är lika för alla och land skall med lag byggas."

Källa, ledare i Norrköpings Tidningar tisdag 29 november 2011: http://www.nt.se/ledare/default.aspx?articleid=7263767


"Skolinspektionen riktar mycket allvarlig kritik mot Lundsbergsskolan. Yngre elever lär sig att "ta stryk" utan att skolan ingriper, enligt inspektionen.

Regeringen hotar nu att stänga skolan, om inspektionen rekommenderar det.

Utbildningsminister Jan Björklund beskriver Skolinspektionens beslut som "mycket allvarligt". Riksinternatskolorna skiljer sig från övriga skolor på det sätt att det är regeringen, inte Skolinspektionen, som beslutar om tillstånd. Det är alltså i sista hand regeringen som avgör Lundsbergs framtid."Läs mer:

Inga kommentarer: