2008-05-18

Hur gick det i Saudiarabien?Varför får vi inget veta om hur det gick för malmöskolbarnen på deras resa till Saudiarabien? Journalister har förgäves sökt intevjua deltagare i Spiritus Mundis resa till islamistdiktaturen Saudiarabien. De vill bland annat veta hur barnen tvangs använda slöjpaketen. Ingenting har stått i någon tidning. Anledningen är att Spiritus Mundi lurar på tidningarna ett pressmeddelande från 7 maj där tidningarna förväntas citera redan färdiga svar från Spiritus Mundi:En malmötidning gick på denna fint för några månader sedan och skrev en artikel så att det såg ut som om de intervjuat Spiritus Mundi. I själva verket fick de aldrig tag i dem utan skrev av hemsidans tillrättalagda svar rakt upp och ner. Denna gång vill ingen tidning sprida Spiritus Mundis propagandabild. Journalisterna säger att pressmeddelandet inte går att använda.


Varför intervjuar då inte journalisterna Spiritus Mundi, pedagogerna, föräldrarna eller eleverna direkt om resan? De får inte. Av pressmeddelandet framgår hur kontakter ska tas. Men när journalister kontaktar föräldrar så hänvisar de till pressmeddelandet och vill inte berätta något. Journalister har också besökt Spiritus Mundis lokaler. När de kommer dit vägrar all personal att svara på frågor. Likadant är det med pedagogerna. Man kan undra om de som fått gratisresorna skrivit på någon överenskommelse om att få åka gratis mot att de inte uttalar sig om resorna vid hemkomsten?


I förra veckan skrev moderate politikern Catharina Elgh-Linander ett inlägg i Sydsvenskans debatt Malmö. Hon undrade över malmöskolbarnens slöjpaket i Saudiarabien. Inlägget finns inte på internet, men här är länken till hennes sida i kommunfullmäktige:Andra politiker vill att tidningarna ska skriva om att Spiritus Mundi vägrar svara på frågor om hur resan till Saudiarabien gick. Men tidningarna vill tydligen inte skriva en kort notis om hur de luras av Spiritus Mundi. Med all rätta.
Många undrar alltså hur det gått. Ingen har fått svar. De som kan svara tystas ner. Varför det? Spiritus Mundi har lyckats linda politiker, skolor, barn, föräldrar, tjänstemän och journalister runt lillfingret med sin taktik att dölja all information genom att en ideell förening inte behöver redovisa någonting. Tills de avslöjas kommer de att fortsätta konsumera skattepengar i obruten takt och samarbeta med islamistdiktaturer.


Däremot framkom i pressmeddelandet att även IKEA samarbetat i Saudiarabien med Spiritus Mundi om att lura de minderåriga skolbarnen. Aldrig mer en möbel från IKEA!


Inga kommentarer: