2008-05-29

Moskébesökare kör sönder skolgårdenImorgon är det fredag igen. För den muslimska friskolan Ögårdsskolan uppkommer då samma problem. Bilbesökarna till moskén vid Islamic Center i Malmö får inte plats. Tvunget ska muslimer köra bil till moskén. De orkar inte cykla. Många av de muslimska kvinnorna får inte cykla. Många muslimska män och kvinnor kan inte cykla och orkar inte lära sig. Det miljöovänliga alternativet bilfärd till moskén blir valet för flera tusen vid fredagsbönen som strömmar till från gångavståndet Rosengård. Från Köpenhamn och övriga Skåne samt resten av Malmös gettostadsdelar strömmar ännu fler bilburna moskébesökare till.


Ögårdsskolans och moskéns gemensamma parkering är liten. Den är så utformad att bilisterna kan fortsätta köra från den asfalterade lilla parkeringen rakt ut på gräsmattan som är elevernas skolgård. Där kör de sönder gräsmattan för eleverna varje fredag. På måndagarna tar biträdande rektor upp hur mycket skolgårdens gräsmatta är sönderkörd och sönderparkerad. Värst är det när det regnat över helgen. Då har skolbarnen lera i stället för gräsmatta på måndagen. Det struntar moskéns VD och Ögårdsskolans rektor i. Det ramlar nämligen in saftiga summor i kollekten varje fredagsbön från de tusentals moskébesökarna. Ingen vet vart pengarna tar vägen eller redovisas.


Inga kommentarer: