2008-05-28

Islamic Center misskötte läsåretNu är det dags att summera läsåret på den muslimska friskolan Ögårdsskolan 2007/2008 vid Islamic Centers moské i Malmö:1. Skolledningen har tillåtit en misshandelsdömd man arbeta på samma Ögårdsskolan där hans misshandlade barn gick, vilket skedde efter omfattande förhandlingar med kriminalvården. Den misshandelsdömde är god vän med ledningen inom Ögårdsskolan och Islamic Center vid moskén i Malmö. De har hjälpt den misshandelsdömde åtskilliga gånger tidigare. I förhandlingar med kriminalvården har både VDn och imamen tagit den misshandelsdömde i försvar. Någon har till och med påstått att det var den misshandlade hustruns eget fel att hon blev slagen av sin make. Orsaken att hon blev misshandlad skulle vara att hon var lat.


2. Fuskat med skolbussningen, kört utan tillstånd och låtit en misshandelsdömd busschaufför fortsätta köra skolbarnen. En skolledare nekade vidare till att ha bidragit till att mannen dömdes till ett minimalt skadestånd, tack vare det brev skolledaren författade och skrev under med sin titel som skolledare. Istället skyllde skolledaren på en lärare som slutat. Det var samma lärare som anmälde den aktuella misshandeln!

3. Ögårdsskolan har anmälts till Skolverket för granskning av tre lärare från sin egen skola. Det gäller ständiga kompetentbrister hos skolledningen. Bland annat får elever inte den hjälp de utlovas i skolans värvningar av nya elever. Verksamhetens skolledare visar dagligen exempel på sina bristande kunskaper juridiskt och konsekvensmässigt.

4. Skolledaren har brustit i gråt på flera personalmöten, då man inte klarar trycket utifrån de fel man begått och sedan försökt dölja. Efter dessa gråtattacker har skolledaren sjukskrivit sig i flera dagar. När det blåser på ledartoppen sjukskriver ledaren sig.

5. Skolledaren har gett sig själv en ordentlig lönehöjning på flera tusen kronor. Andra i den vanliga skolpersonalen har i vissa fall inte fått någon lönehöjning alls. Inte heller har skolledaren gjort försök till utvecklingssamtal med lärarna, förrän det skrevs om det på denna blogg. Inför utvecklingssamtalen har några amatörmässiga enkäter lämnats ut, med mer eller mindre språkligt obegripliga frågor. Det är ytterligare ett bevis på inkompetens. Skolledaren hade inte ett enda utvecklingssamtal med någon i skolpersonalen 2007.

6. Islamic Center har ännu en gång nonchalerat krav på ekonomisk årsredovisning och fått omfattande kritik av Skatteverket. Det saknas redovisning för de miljoner man fick i bidrag av förra regeringen. Till detta kommer den uteblivna redovisningen för alla miljoner EU-projektet Equal gett Islamic Center. Där har bland annat en sambo haft återkommande och diffust redovisade konsultuppdrag. Allt medan ledningen köper flera hus i mångmiljonklassen och bokföringsansvarige släktingen på Islamic Center köper hus i malmöförorten Oxie.


7. Islamic Centers ledning har bagatelliserat de lemlästade pojkar den tidigare "läkare" utsatte dem för vid omskärelserIslamic Center, varefter Islamic Center förbjudits utföra dessa ingrepp.


Inga kommentarer: