2008-05-21

Uppmanas gå ur kyrkanDen muslimska friskolan Ögårdsskolan vid Islamic Centers moské i Malmö uppmanar lärare att gå ur svenska kyrkan. Själv berättar den ena skolledaren om hur hon gått ur svenska kyrkan. I lärarrummet tas ämnet upp ganska ofta om medlemsskap i svenska kyrkan. Det är lätt för lärare att känna pressen att gå ur kyrkan när det framhålls som ett ideal för att inte stöta sig med muslimerna runt Islamic Center och skolans muslimska elever. Nyanställda tillfrågas om de är medlemmar i svenska kyrkan av skolledningen. Skolledningen motiverar detta med att de måste veta för skattsättningens skull. Det framhålls även som meningslöst att vara medlem i svenska kyrkan. Det här är långt från den bild Ögårdsskolan med Islamic Center vill visa upp utåt när de deltar i interreligiösa gudstjänster på Möllevångstorget och Stortorget i Malmö.


Inga kommentarer: