2008-05-31

Muslimska skolor som säkerhetshotAlf Ronnby visar i sin krönika hur Europas säkerhet hotas av koranskolor och muslimska skolor:


"Saudiarabien har sedan kriget i fd Jugoslavien 1995, intensifierat sina försök att sprida islam till Europa. I Sarajevo har man till exempel byggt två jättelika moskéer, som rymmer 5000 besökare. Saudiarabien har också betalt byggandet av ett par hundra andra moskéer, åtskilliga koranskolor och islamska kulturcentra. Grand Mosque i Paris och många andra moskéer i Frankrike får stöd och i Tyskland har 2500 moskéer vuxit fram med stöd av Saudiarabien och Turkiet.


Byrån för religiösa ärenden i Ankara sänder sina imamer för tjänstgöring i Tyskland och styr innehållet i fredagsbönerna. Islam är numera också en europeisk religion. I Storbritannien finansierar staten islamska skolor och i Tyskland kräver muslimska organisationer att få undervisa om islam i landets skolor."


"Islamska jihads hot mot vår västerländska kultur och livsstil har Europa fått känna på genom attackerna i Madrid och London och genom åtskilliga hot mot flyget. Polisen i Storbritannien har arresterat ett stort antal misstänkta terrorister, med anknytning till islamska centra och koranskolor."


Källa, Skånska Dagbladet torsdag 29 maj 2008:


Inga kommentarer: