2008-05-21

Vem sätter sina barn på Ögårdsskolan?


Vem placerar sina barn i den muslimska friskolan Ögårdsskolan? Ögårdsskolan är liksom den stora moskén en del av Islamic Center i Malmö. Hur kan en typisk familj se ut som låter sina barn gå på Ögårdsskolan? Svaret fås i Punkt.SE Öresund 9 maj 2008:Inga kommentarer: