2008-05-28

Rosengårdsskola misslyckas med integrationDen kommunala värstingen Rosengårdsskolan i Malmö styckas av. Lärare vid Satellitskolan på Pildammsvägen vill inte längre tillhöra Rosengårdsskolan. Rosengårds stadsdelsfullmäktige har på tisdagen 27/5 godkänt beslutet att Satellitskolan med sin konstnärliga inriktning ombildas till friskolan Humfrey:


"Satellitskolan har funnits som en grundskola sedan 2001 med bland annat musik, film och drama som särskilda profilämen. Under vårterminen har skolan haft 65 elever i årskurs 7 - 9. När skolan startade var målet att nästan hälften av eleverna skulle komma från Rosengård och de övriga från andra delar av Malmö. Men så blev det inte. I dag går bara sju elever från Rosengård i Satellitskolan."


Källa, Skånska Dagbladet tisdag 27 maj 2008:


Vid en sökning på Malmö stads hemsida visar det sig att Satellitskolan är ett integrationsprojekt. Alltså ytterligare ett projekt som misslyckats integrera skolelever från Rosengård med andra. Skattebetalarna fick ingen integration för sina pengar. Varför lockas inte muslimska elever av konstnärlig integrationsutbildning?


Satellitskolans hemsida:


Malmö stads dokument och texter om Satellitskolan:


Rosengårds stadsdelsfullmäktige den 27 maj:
På dagordningen bl.a:

Delårsrapport 1/2008
Hemlöshetens sociala och ekonomiska konsekvenser i Rosengård
Satellitskolans verksamhet upphör

http://www.malmo.se/stadsdelar/rosengard/nyhetsarkivrosengard/nyhetsarkivrosengard/stadsdelsfullmaktigeden27maj.5.2ec2683b119e185b0f0800017979.html

Inga kommentarer: