2008-05-18

Spiritus Mundi, Islamic Center och biskopenIgår lördag 17 maj fick Spiritus Mundi bidragspengar för ytterligare ett projekt. Spiritus Mundi har lurat på Sofielundsskolan i Malmö ett samarbete. Tillsammans med Spiritus Mundis projektanställda arbetslösa musiker framförde Sofielundsskolans elever musik på Stortorget i Malmö. Det var en interreligiös högtid ledd av biskop Antje Jackelén. I projektet deltog även imamen Jonus Latifov från Islamic Center:

Tillsammans med Malmös kommunstyrelses ordförande Ilmar Reepalu och Malmö högskola tänkte sig lundabiskopen lösa mångfaldsproblematiken i Malmö:
Vad känner de ansvariga på Sofielundsskolan till om Spiritus Mundi, med tanke på att de marknadsför dem på sin hemsida?

"Spiritus mundi
Sofielundsskolan har ett samarbete med Spiritus mundi som är en är en oberoende, ideell förening som har som målsättning att marknadsföra kulturell medvetenhet hos barn och ungdomar. Just nu pågå många musikprojekt och där elever i skolår 3-8 är delaktiga. Mer information hittar du på www.spiritusmundi.nu."Inga kommentarer: