2008-05-02

Pensionärer luras till Islamic Center


Pensionärer från PRO i Oxie utanför Malmö har lurats till studiebesök i Malmös moské vid Islamic Center. På detta vis med guidade turer tjänar moskén stora belopp pengar. Lättlurade sammanfattar PRO besöket så här:


"Vad som inte kan säjas med ord, det kan Sven visa med sin kamera. Här kommer en bildsvit som säjer mer än ord - om man så säjer!"


Därefter kommer en massa bilder som pensionären Sven Henriksson tagit vid moskén, Ögårdsskolan och Islamic Center:


Vad är det Sven Henriksson har hittat med sin kamera? Ja, ingenting i stort sett mer än vackra byggnader. Ingenting av de ekonomiska turer som Ekobrottsmyndigheten utreder, ingenting av de två anmälningarna till Skolverket om missförhållanden på den muslimska friskolan Ögårdsskolan, ingenting av hur skolbussarna bryter mot miljözonen och ingenting av det som Skatteverket anmärkt på i försenade årsredovisningar eller ifrågasatta EU-projekt har pensionären Sven Henriksson fångat med sin kamera.


Många gånger i veckan ses likadana guidningar av olika grupper som betalar stora pengar till Islamic Center. De har blivit hänvisade hit för att denna moské är störst i södra Sverige och utåt säger sig arbeta för en integration som Malmö inte någonstans ser ett spår av. Vart tar alla dessa pengar vägen från guidningar? Var och hur redovisas de som intäkter? Det borde Skatteverket granska! Vem fortsätter boka in oanande besökare som läser i dagspressen om alla frågetecken i juridisk mening runt Islamic Center? Vägra besök Islamic Center medan förundersökningar pågår om eventuella brott!


Inga kommentarer: