2008-05-18

UppehålletBloggen Muslimska friskolan utsattes för överlagda noggranna planerade hot. I maskopi med varandra framförde angriparna sina planer som omfattade flera angrepp på samma gång för att ställa till med största möjliga skada. Under en längre tid har detta planerats. Möjligtvis återkommer försöken.


Bloggen stängde för att rekognisera. Under denna tid studerade angriparna allt som skrevs om bloggen för att kartlägga vem bloggen kommunicerade med. Av den anledningen utgick ingen information från bloggen för att inte ge ledtrådar till angriparna. Bloggen kommer att hålla informationen om hoten för sig själv för att inte avslöja kunskaperna och strategin som byggts upp inför en ny eventuell attack. Bloggen måste framöver hålla informationen för sig själv. Angriparna kan nämligen använda metoden att fråga andra bloggare för att spionera på vad som är på gång. I andras bloggkommentarer har redan dykt upp spioner som försökt fiska fram information. Svara aldrig på sådana frågor! Under dessa två veckor har bloggen kartlagt vilka angriparna är, vilka metoder och motiv som använts.


Bloggen har kontaktat polis och myndigheter och fått råd om vilka åtgärder som kan vidtas. Skulle hoten realiseras eller dyka upp igen kommer angriparna att avslöjas och rättsliga åtgärder att vidtas.


Bloggen vill speciellt tacka andra bloggare och medhjälpare som uttryckt sitt stöd, framförallt för bloggares rätt att ostört blogga. Eftersom angriparna studerade era kommentarer gick det inte att gå in och kommentera eller svara på mejl. Händelsen bevisar att bloggar har stor betydelse när de kommer för nära sanningen.


Inga kommentarer: