2008-05-19

Släkting på Islamic CenterArbetsförmedlingen Kultur i Malmö placerade en person på Islamic Center. För det utgick anställningsstöd. Personen var nära släkting till moskéledningen vid Islamic Center. Övrig personal fick veta att personen skulle skriva fortbildningsmaterial till den muslimska friskolan Ögårdsskolan som tillhör Islamic Center. Fortbildningsmaterialet skulle vara en handledning för Ögårdsskolans lärare om hur August Strindberg kan anvädas för att lära muslimer svenska språket.


På AF Kultur säger man att deras ansvar slutar vid att personen i några år placerades på Islamic Center. Vad han gjorde där intresserar inte AF sig för. Islamic Center fick en släkting som gratis arbetskraft och betalt för att ta emot släktingen. Strindbergsprojektet är enligt AF inget som de lägger sig i, även om de minns uppgiften. AF säger att det var upp till Islamic Center själva att hitta på arbetsuppgifter för sin släkting. Islamic Center behövde inte redovisa för AF vad han arbetade med, bara att han var där.


Frågan är om han var närvarande så mycket. Lärarna på Ögårdsskolan vid moskén såg sällan till honom. Kanske blev det en lärarhandledning, men inget som lärarna fått presenterat för sig eller fått användning av.


Inga kommentarer: