2008-05-02

Sd vill avskaffa muslimska friskolor


Göteborgsposten berättar idag om en motion som kommer att framläggas på Sverigedemokraternas årsmöte i helgen. Motionen kräver att muslimska liksom andra religösa friskolor avskaffas:


"Bland övriga motion höjs röster för att avskaffa religiösa friskolor."

Källa, Göteborgsposten fredag 2 maj 2008:


Inga kommentarer: