2011-01-17

Becirov om muslimers kollektiva skuld


"Varje gång något händer sånt tar muslimer skylla gemensamt själv. Det gäller både i Sverige och andra europeiska länder. I Malmö finns 60.000 muslimer. De arbetar som ingenjörer, sjuksköterskor, strætóbílstjórar och vill inget hellre än att få leva ett normalt, tryggt liv. De har ingen del i terrorism. Men de hittar till kollektiv skuld. Ibland känner jag att vi är på tillbakagång för det andra världskriget när judarna beordrades att bära stjärnan på bröstet. Utom nu är det muslimer som måste skiljas från mängden."

Så säger Bejzat Becirov chef för Islamic Center i Malmö. Och skulle vara någon överraskning att han känner sig illa. Men han har inte gjort någonting."


Källa, Google-översättning från den isländska tidningen Smugan 19 december 2010:
Inga kommentarer: