2011-01-20

Luleå får könsdiskriminerande moské


Kvinnornas närvaro ska byggas bort i Luleås kommande moské Hertsön. De ska inte få vistas bland männen. Miljöpartiet jublar över den muslimska könsdiskrimineringen:


"När Nordnytt var på plats under fredagsbönen hade ett femtiotal muslimer samlats i den lilla lokalen. Bara män förstås eftersom kvinnor inte är tillåtna att vistas i samma rum som männen under bönen. En större lokal skulle underlätta för kvinnorna att delta i bönemötena.

Enligt ritningarna för den nya moskén ska det finnas en hel avdelning för bara kvinnor. Det är ett viktigt skäl till att Mohamed Amri ser fram emot nya lokaler."

" - Vi tycker det här är viktigt, säger Annika Eriksson, MP, som berättar att partiet har byggandet av en moské i sitt partiprogram."

Källa, Nordnytt onsdag 19 januari 2011:


Det är den här skäggige imamen, Mohamed Amri, som inte vill se kvinnor bland män:


TV-inslaget om Luleås moské med den könssegregerande imamen och halalhippien till miljöpartist, från Nordnytt i SVT Play onsdag 19 januari 2011:


Inga kommentarer: