2011-01-19

Malmö får inte utbilda lärare i arabiska


"Lärarutbildningen vid Malmö högskola tar emot cirka tusen nya studenter varje år.

De ämnen som högskolan nu inte får examensrätt för – bild, teknik, svenska som andra språk, geografi, modersmålsundervisning i arabiska – påverkar inte elevvolymen särskilt mycket."

Källa, islamiseringstidningen Sydsvenskan sidan A9 onsdag 19 januari 2011:


"Mindre roligt för Malmö högskola var dock HSV:s negativa beslut när det gäller rätten att examinera lärare i årskurs 7-9 och på gymnasiet i bland annat svenska som andraspråk, modersmålsundervisning i arabiska och bild.

– Självfallet är det tråkigt att vi delvis faller på brister i vetenskaplig kompetens."

Källa, nyheter från Malmö högskola tisdag 18 januari 2011:


"Högskoleverket har idag beslutat om vilka lärosäten som håller sådan kvalitet att de får examinera lärare till grundskolans högstadium och till gymnasiet. Malmö högskola fick avslag på 11 av 29 sökta utbildningar.

Det gäller utbildningarna till teknik, svenska som andraspråk, geografi, bild och modersmålsundervisning i arabiska på grundskolenivå samt fysik, kemi, biologi, svenska som andraspråk, bild och modersmålsundervisning i arabiska på gymnasienivå."

Källa, SVT Sydnytt tisdag 18 januari 2011:


Inga kommentarer: