2011-01-24

Islamic Center står utanför nybildat svenskt fatwaråd


"Stora moskén, som drivs av Islamiska förbundet, står utanför fatwarådet. Det gör även Islamic Center i Malmö. Liksom många mindre namnkunniga församlingar. Stora muslimska grupper med rötter i Bosnien och Somalia, saknar också representanter i rådet."

"För tusentals troende muslimer i Sverige är det viktigt att leva i enlighet med sin tro. Men det är inte alltid lätt att veta vad som är rätt eller fel, halal eller haram. Det nybildade svenska fatwarådet, med säte i Malmö, vill visa vägen."

"Malmöimamen Saeed Azam har därför nyligen bildat det svenska fatwarådet, som utgörs av ett tiotal imamer från hela landet."

Källa, Skånska Dagbladet måndag 24 januari 2011:


"Företrädare för shiamuslimer och Islamic Center är skeptiska till ett svenskt fatwaråd.

Bejzat Becirov går längst i sin kritik.

– Jag tycker det är trams."

"Att Islamic center och Stora moskén i Stockholm inte är med kan tyda på att vissa personer i fatwarådet saknar dessa kunskaper."

"Bejzat Becirov, ordförande på Islamic Center, avfärdar projektet.

– Få imamer i Sverige har utbildning. Dessutom är det tveksamt vilken kapacitet fatwarådet har. Vilka församlingar står bakom? Gäller det bara personer med arabisk bakgrund? Från vilken religiös inriktning hämtas fatwor?

Det låter som att du inte tror på idén?

– Jag tycker det är trams.

Han säger att han har erfarenhet av hur många muslimska organisationer bildats för att sedan upplösas genom konflikter. Av den orsaken spår han att inte heller fatwarådet kommer att bli beständigt.

– Det är tveksamt om de är redo för en sådan sak.

Skulle Islamic Center kunna ingå i fatwarådet om det lyckas?

– Jag vill först se vad syftet med fatwarådet är och om det är samhällsnyttigt. Bejzat Becirov säger att han inte vill se parallella rättssystem i Sverige.

– Religionen har sina regler men de måste fungera efter svensk modell. På Islamic Center jobbar vi samhällsinriktat och vi har hittat vår plats och roll i Sverige."

Källa, Skånska Dagbladet måndag 24 januari 2011:


"Det nybildade svenska fatwarådet ska ge råd till hur muslimer kan leva i Sverige.

– Det är modigt, säger islamologen Jonas Otterbeck."

"Flera moskéer, som Stora moskén i Stockholm och Islamic center i Malmö, inte är med i fatwarådet, vilket kan skapa problem."

"Erfarenheter av liknande initiativ i andra länder är blandade, enligt Jonas Otterbeck. I Frankrike har rådet inte fått det gehör man hoppats medan det fungerat bättre i USA."

Källa, Dagen måndag 24 januari 2011:


Inga kommentarer: