2011-01-20

Kursplanen islam strider mot skollagen"Det blir ingen muslimsk skola i Sundsvall. Skolinspektionen har avslagit ansökan som har flera brister anser inspektionen."

"En ritning över lokalerna på 700 kvadratmeter följer med i ansökan. Men ingen adress eller kontaktperson så Skolinspektionen har inte kunnat kontrollera om lokalerna ens finns.

Slutligen anges att kursplanen "Islam" strider mot skollagen om icke konfessionell undervisning vid friskolor."


Källa, Mittnytt torsdag 20 januari 2011:


Inga kommentarer: