2011-01-14

Muslimska friskolor leder till förbudskrav


"Den svenska vänstern talar ofta vackert om att välkomna etniska och kulturella skillnader, men i praktiken dominerar misstänksamhet och krav på likriktning. När muslimer väljer religiösa friskolor skriks det på reglering och förbud, religionsfriheten väger lätt. När vårdnadsbidraget blir populärt hos invandrarfamiljer används det som ett argument mot reformen. I verkligheten accepteras bara skillnader som stödjer de dogmer vänstern etablerat, och borgerligheten allt som oftast accepterat."


Källa, artikel skriven av Markus Uvell, VD för Timbro, i Newsmill fredag 14 januari 2011:


Inga kommentarer: