2011-01-16

Muslimska friskolor får bidrag utan verksamhet


"Fortsatt bidrag till förskola - trots förlorat tillstånd"

"Kaotisk ledning, brister i barnsäkerhet och för lite lekmaterial. Det fanns en del att jobba med när företaget PHC konsult tog över förskolan Zebran i Husby den 1 juli 2009. Verksamheten hade tidigare drivits av Amaana ekonomisk förening, som förlorade tillståndet 2008."

"När kommunens inspektörer besökte Al-Hudas fritidshem i‑Solberga i södra Stockholm i‑november fanns inga tecken på någon fritidsverksamhet."


Källa, Svenska Dagbladet lördag 15 januari 2011:


Inga kommentarer: