2011-01-05

Spion saboterar KU-förhör om spionage


Bloggen Muslimska Friskolan har erhållit information om en mystisk spion. Enligt uppgifterna kommer spionens vittnesmål att ändra utfrågningarna i Konstitutionsutskottet.


Justitiedepartementet vill gärna ha fram spionens kännedom om att den förra socialdemokratiska regeringen 2005 vetat om utländsk spionage på svensk mark. Det kan rädda ansiktet på moderaternas justitieminister Beatrice Ask, som 2011 ska frågas ut av Konstitutionsutskottet. Då gäller saken vem i nuvarande regeringen som känt till utländsk spionage som Wikileaks dokument avslöjar. Spionen visste även för flera år sedan om att en utländsk ambassad tar bilder på förbipasserande svenska medborgare, samt hur utbytet med dessa bilder går till hos svenska myndigheter.

Emellertid önskar regeringen få ta del av uppgifterna innan KU-förhören startar. Moderaterna har erbjudits informationen, men vet inte hur de ska skydda uppgiftslämnaren eller om det finns möjlighet att ersätta denne. Men spionen önskar avvakta tills efter KU-förhören, för att först höra om de utfrågade ljuger i KU eller inte.


Såväl Dagens Nyheter som Sveriges Television önskar ensamrätt till vittnesmålet i förväg innan KU-förhören sätter i gång. SVT har erbjudit spionen intervju inspelad i motljus och med förvrängd röst.


Miljöpartiets Maria Ferm har anmält Wikileaks uppgifter om godkänt spionage de senaste åren till KU. Hon välkomnar om spionen träder fram. Ferm har i sin anmälan ej begränsat sig till vad nuvarande borgerliga regering känt till. Hon öppnar i sin anmälan upp för utfrågningar om den förra socialdemokratiska regeringen känt till samma sak.

Maria Ferm:


Justitieutskottets ordförande socialdemokraten Morgan Johansson vill se alla kort på bordet. Även spionens. Därför har han uppmanat spionen att sända in dokument som styrker att tre regeringar i rad känt till utländsk spionage på svensk mark. För Morgan Johansson är det oviktigt om någon i den borgerliga regeringen eller den förra socialdemokratiska fälls i KU. Johanssons inställning är att saken måste redas ut.

Morgan Johansson:


Socialdemokraten Peter Hultqvist sitter i Konstitutionsutskottet:

Hultqvist menar att spionen och hans kolleger bör träda fram. De kan bjudas in till Konstitutionsutskottet och berätta vad de vet. För Hultqvist är uppgiften ny att en spion kan bekräfta Wikileaks dokument. Hultqvist vet inte hur spionen ska kunna fortsätta verka efter medverkan i KU.

Hultqvist vet inte om han ska se spionens uppgifter som en möjlighet eller utpressning. Spionens vittnesmål kommer nämligen att innebära att ingen politisk färg på regering ensam bär ansvar för kännedom om utländsk spionage på svensk mark. Då faller hela den partipolitiska vinsten med att få ena blockets politiker fälld i KU. Kvarstår endast att uppgifter som kan vara känsliga och skada Sveriges relation till utländsk makt kommer fram i KU-förhören. Vem skulle tjäna på det?

Hultqvist är nu medveten om hur spionage kan gå till. Det är hans eget ansvar om han meddelar KU det han vet och kommunicerar saken med media inför KU-förhören.

Hultqvist påstår att han redan nu känner till mer om spionage än vad som hittills framgått av media. Vad är det Hultqvist känner till?

Hultqvist ogillar att spioner får verka utan att gripas. Han vill att det upphör. Hultqvist undrar om även Israel är en sådan nation som bedriver spionage mot svenskar på svensk mark. Fast att KU-förhören gäller ett annat land.

Hultqvist är intresserad av vem som betalar spionerna. Framförallt vill han ha reda på vilken nivå i regeringen som känner till och har känt till spionaget i flera år ända sedan tiden för den förra socialdemokratiska regeringen. Hultqvist undrar om det är ministrar eller tjänstemän. Han förstår heller inte hur de insatta kunnat låta spionaget passera utan att ingripa, eftersom det är förbjudet.

Hultqvist vill även veta om någon svensk minister eller riksdagsledamot utsatts för spionage. Han vill ha spionens dokument med datum och personer utlämnade till KU, så att han kan se om uppgifterna stämmer. Hultqvist vill liksom andra parter att informationen tillförs KU innan förhören startar. Han inser då inte att de som frågas ut kan ändra sin version efter vad spionen har att tillföra.


Inga kommentarer: