2011-01-10

Mens förorenar muslimsk friskolas moské


"Under hösten 2010 fick Skolinspektionen in fem anmälningar om missförhållanden på den muslimska skolan. Det föranledde ett oanmält besök på skolan och det är vad som framkom i samband med det besöket som ligger till grund för Skolinspektionens beslut. En fördjupad tillsyn innebär att inspektörer kommer följa lektioner samt intervjua lärare och elever för att besluta huruvida skolan skall få fortsätta existera eller inte.

Enligt tidigare anmälningar misshandlas elever av lärare, flickor uppmanas att skolka när de har mens för att inte ”förorena” skolans moskén och alla elever oavsett härkomst tvingas välja arabiska eller somaliska som hemspråk.

Rektor för Römosskolan är Abdirizak Waberi, ursprungligen från Somalia och riksdagsledamot för moderaterna."


Källa, Tidningen Realisten söndag 9 januari 2011:


Inga kommentarer: