2011-01-11

Muslimsk friskola får inte starta i Gävle


"Kunskapsvärlden har ansökt om att få starta en grundskola i Gävle. Skolan skulle ha inriktning mot språk och på så sätt skapa en mångkulturell skola.

Före sommaren sa barn- och ungdomsnämnden nej med motiveringen att skolan skulle kunna leda till ökad segregation, eftersom majoriteten av eleverna skulle ha svenska som andraspråk. Den tanken passar inte in i kommunens plan för integration.

Nu säger alltså även Skolinspektionen nej."

Källa, Gävle Dagblad tisdag 11 januari 2011:
I
Arbetarbladet onsdag 12 januari 2011:


Det är en muslimsk friskola det är tal om. men det vill Gävle Dagblad inte berätta. Gävle Dagblad kallar den en mångkulturell grundskola, för att det ska låta bättre. Men Kunskapsvärlden drivs helt av muslimer och har även ansökt om att få starta i andra städer. I Katrineholm fick de också nej förra veckan:

"Kunskapsvärlden, som hade ansökt om att få starta en friskola med särskilt fokus på svenska, engelska och kultur, riktar sig speciellt till muslimska barn."

Källa, Katrineholmskuriren 7 januari 2011:
I
SR P4 Sörmland onsdag 12 januari 2011:


Inga kommentarer: