2011-01-24

Socialstyrelsen ska jaga narkotikaläkemedel hos Vellinges flyktingbarn


Socialstyrelsen tänker slå till oanmält mot transitboendet för flyktingbarn i Hököpinge. Det berättar tillsynsansvarige Jonas Terje för bloggen Muslimska Friskolan. Terje är chef för tillsynen i Region Syd där Vellinge kommun ingår.

Tillslaget är beslutat av Jonas Terje tillsammans med handläggaren och inspektören Margareta LundbergSocialstyrelsens Region Syd. Lundberg besökte i november 2010 transitboendet. Då hittade hon inga narkotikaklassade läkemedel. Arbetsmaterialet från den inspektionen har nu expedierats och blivit offentlig handling. Hennes chef Jonas Terje förklarar för bloggen Muslimska Friskolan varför inga narkotikaklassade läkemedel hittades. Lundbergs uppdrag var inte att inspektera läkemedelshanteringen i november 2010. Terje förklarar att två besök ska göras per år.

4 januari 2011 gick god man och läkaren Stephan Palmstierna ut i Sydsvenska Dagbladet och avslöjade hur han bevittnat att det saknas medicinskt ansvarig som får dela ut medicin. Det delas dessutom ut narkotikaklassade läkemedel till Hököpinges flyktingbarn. Båda sakerna strider mot lagen. Attendo Care som med vinstintresse driver transitboendet kan bryta mot lagen:

Jonas Terje tänkte inte göra någonting åt saken i Stephan Palmstiernas avslöjande. Socialstyrelsens Jonas Terje var kritisk till Stephan Palmstierna. Terje menade att Margareta Lundbergs inspektion inte visat på någon felaktig hantering eller utdelande av narkotikaklassade läkemedel. Detta trots att Lundbergs inspektion inte alls granskat medicinhanteringen.

Terje berättade för bloggen Muslimska Friskolan, att läkaren Stephan Palmstiernas uttalande i Sydsvenskan inte var värt någonting. Terje menade att Palmstierna som läkare bort anmäla om han såg missförhållanden. Eftersom Palmstierna inte gjort det kunde Terje inte ta Palmstiernas uttalanden på allvar. Terje hävdar att han och Socialstyrelsen inte ska reagera på en tidningssartikel i Sydsvenskan.

Efter tidningsartikeln mottog Socialstyrelsen 4 januari 2011 en anmälan från en privatperson om saknad medicinsk ansvarig för läkemedelsutdelning, samt narkotikaklassade läkemedel i Hököpinge:

Socialstyrelsen i Region Syd ville inte ens diarieföra anmälan. Detta eftersom inspektör Margareta Lundberg redan varit i Hököpinge i november 2010. men då hittade hon inget fel för att hon inte ens tittade på läkemedelshanteringen.

Efter att ha hotat att gå till media med skandalen har nu Socialstyrelsen svängt. Terje och Lundberg har i vecka 3 år 2011 beslutat om oanmäld inspektion i Hököpinge. Eftersom flyktingboendet inte ska vara berett när inspektören anländer, är inspektionsdatumet sekretess. Terje säger att han inte får avslöja om det är tal om dagar, veckor eller månader tills besöket sker. Under tiden kan flyktingbarnen fortsätta få narkotikaklassade läkemedel av personal som inte får lov att dela ut medicin. Terje säger till bloggen Muslimska Friskolan att Socialstyrelsen inte tänker åka ut direkt och avbryta medicineringen som kan vara livsfarlig enligt läkaren Stephan Palmstierna. Terje anger två skäl. Det första är att anmälan bygger på en tidningsartikel. Det andra skälet är att det finns mer akuta ärenden i Region Syd.

Stephan Palmstierna bekräftar för bloggen Muslimska Friskolan att Socialstyrelsen lovat göra en inspektion. Attendo Cares personal i Hököpinge har bättrat medicinhanteringen enligt Palmstierna. Men fortfarande saknas det medicinansvarig. Orsaken kan vara att personalen inte fått korrekt instruktion om hur de ska agera. Migrationsverket är ytterst ansvarigt. Palmstierna överväger att sända in en skriftlig anmälan till Socialstyrelsen om inte förhållandena åtgärdas.


Inga kommentarer: