2011-01-04

Borlänge kan folkomrösta om moskébygge


"Sverigedemokraterna i Borlänge vill få till en folkomröstning om det planerade moskébygget i kommunen. De tänker nu att börja samla in de namnunderskrifter som krävs för att fullmäktige ska pröva frågan.


– Vi tycker med anledningen av det allmäna motståndet som är mot att det ska byggas ett islamskt center, så bör vi folkvalda politiker lyssna på vad folket tycker. Det säger Marie Edenhager som är ordförande för Sverigedemokrakterna i Borlänge."

"Sedan den första januari i år gäller regeln att för att det ska bli en folkomröstning, så krävs det att 10 procent av de röstberättigade i kommunen kräver det."


Källa, Sveriges Radio Ekot tisdag 4 januari 2011:


Inga kommentarer: