2011-01-13

Römosseskolans skolbön i moskén anmäld

Sidan 1 i anmälan mot Abdirizak Waberis muslimska friskola Römosseskolan:

Sidan 2:

Sidan 3:

Sidan 4:

Föräldern Faduma har anmält skolavslutningen samt bönen i den muslimska friskolan Römosseskolans moské för att den kränkt hennes barn:


Skolinspektionen

Diarienummer: 2010:6609

Datum: 2010-12-22

Ärendemening: Anmälan av skola Römosseskolan i Göteborgs stad

Anmälare: Faduma

Anmälarens e-post: Fadara220@hotmail.com


"Det är avslutning på mitt barns skola idag (römosseskolan i angered). Min barn kom hem mycketledsen och gråtande. Han berättat att han gråter för han aldrig får pris som annat barn. På skolan delar man pris till snällaste barn i gång varje termin. Ett barn blir glad och alla andra 25 barn ledsna för de får ingen pris de duger inte enligt skolan. Detta inte bra att barn lära sig att de inte duger. Fröken säger att det skoltradition att dela pris till två barn varje termin den snällaste och en till den som ber bättre än andra. Vi är trött att mitt barn varje termin ska höra att han inte är bra som han är."

"Skolan öppen bara för barn som ber mycket och som är snälla"


Faduma har enligt sin anmälan talat med fröken Laila och rektorn för Römoseskolan om saken. Personalen har inte försökt hjälpa Faduma.

Inga kommentarer: