2011-01-18

Muslimska friskolor avviker från läroplanen


"Tolerans för oliktänkande får inte börja betyda likgiltighet inför andras förehavanden. Ett exempel är de religiösa friskolorna, både de muslimska och de kristna, som många gånger avvikit från läroplanen. Nu senast gällde det den muslimska Römosseskolan som fått fem anmälningar de senaste åren och där undervisningen bedrevs i moskén och därför förbjöd tjejer med mens att delta (GP 101210)."


Källa, Newsmill måndag 17 januari 2011:


Inga kommentarer: