2011-01-08

Rosengårds betyg katastrof enligt (s)


Andreas Konstantinides (S):

”För mig gäller omorganisationen av våra skolor i Rosengård, så att fler elever får godkända betyg, annars är det en ren katastrof. Vi har redan kommit igång med planeringen med tre profilområden för skolorna. Men det krävs också en satsning på våra pedagoger som att höja deras löner och att satsa på vidareutbildning. Vi vill ha de bästa pedagogerna.”


Källa, gratistidningen Sydsvenskan sidan C8 lördag 8 januari 2011:


Inga kommentarer: