2011-01-10

Myndigheter stängde muslimsk friskola idag


"Mandag den 10. januar 2011, 13:26

Den somaliske privatskole Calamus i København lukkede mandag morgen efter Undervisningsministeriet i en rapport har kritiseret skolen sønder og sammen, som beskrevet i Avisen.dk fredag.

Rapporten dokumenterer talrige faglige svigt af de bogligt svage børn - samt en endeløs række af brud på friskoleloven.

"Jeg er overrasket over, hvad der er sket," siger lederen af i København, Michael Aabling-Thomsen.

"Da jeg kan konstatere, at lærerne ikke har fået løn for december, må vi erklære skolen for værende endegyldigt lukket," siger skolelederen, der tiltrådte sin stilling for cirka tre måneder siden."

"Med lukningen er skolens ledelse fri for at vente på, at Undervisningsministeren endegyldigt afviser at fortsætte med at udbetale de tilskud, der er nødvendige for, at skolen kan eksistere."


Källa, Avisen måndag 10 januari 2011:


Inga kommentarer: