2011-01-21

Fadimepris till tidning som fegade ur


Fadimepriset delas 2011 ut till en artikelserie i Sydsvenskan från 2006, som fegade ur på grund av Muhammedkrisen:


Fadimepriset distribueras av SSU och socialdemokraten Mikael Damberg i riksdagen är ordförande. Damberg var tidigare ordförande i SSU:

För kontakt:
Ring Robbin F Grönstedt: 070-252 80 34
eller Mikael Damberg, ordförande: 070-228 71 15


Källa, Fadimes Minnesfond januari 2011:


"Fyra på Sydsvenskan får årets Fadimepris: reportrarna Olle Lönnaeus, Erik Magnusson och Niklas Orrenius och fotografen Hussein El-Alawi.

"De fyra journalisterna belönas med 30 000 kronor fem år efter publiceringen av artikelserien "Haram – förbjudet i islams namn"."

"Styrelsens motivering lyder:

””Artikelserien visar tydligt hur kvinnors frihet inskränks när fundamentalistisk islam breder ut sig. Därmed skapas en grogrund för hedersrelaterat kvinnoförtryck. I en tid då intoleranta krafter gör allt för att öka polariseringen i samhället behövs denna typ av förklarande journalistik mer än någonsin. Olle Lönnaeus, Niklas Orrenius, Hussein El-Alawi och Erik Magnusson har lyckats beskriva de problem fundamentalismen skapar i samhället utan att svärta ner hela islam eller dra alla muslimer över en kam.”

– Vi väljer att ge priset till Olle, Niklas, Hussein och Erik eftersom vi tycker att deras artiklar visar prov på mod att bevaka och skriva om ett svårt ämne som det ibland kan vara lättare att undvika än tala om säger Robbin F Grönstedt, styrelseledamot i Fadimes Minnesfond i ett pressmeddelande."

Källa, Resumé, Journalisten och Sydsvenskan baserat på pressmeddelande fredag 21 januari 2011:Sydsvenskan sidan A2 lördag 22 januari 2011:


" – Vi blev lite förvånade eftersom vi skrev den här artikelserien för fem år sedan."

"I motiveringen stod det bland annat att ni "har lyckats beskriva de problem fundamentalismen skapar i samhället utan att svärta ner hela islam eller dra alla muslimer över en kam". Tycker du att det ett vanligt problem bland journalister i dag?

– Nej, jag tycker verkligen att det har blivit bättre, trots att ganska hätska antimuslimska stämningar kommer i uttryck på nätet och när vissa politiker uttalar sig."

Källa, Dagens Media fredag 21 januari 2011:


"Årets stipendium går till fyra journalister på Sydsvenska Dagbladet i Malmö: Niklas Orrenius, Hussein El-alawi, Erik Magnusson och Olle Lönnaeus för deras uppmärksammade artikelserie om fundamentalism och Haram – förbjudet i islams namn."

"Enligt Robbin F Grönstedt i fondens styrelse är valet av de fyra som stipendiater också för att:

- Deras artiklar visar prov på mod att bevaka och skriva om ett svårt ämne som det ibland kan vara lättare att undvika än att tala om."

Källa, Göteborgsposten fredag 21 januari 2011:


Inga kommentarer: