2011-01-10

Ytterligare en anmälan mot Römosseskolan


Ärendenummer: 2010:6609
Datum: 2010-12-22
Ärendemening: Anmälan av skola Römosseskolan i Göteborgs stad

Källa, Skolinspektionens diarium:

Vad anmälan handlar om är okänt, men besvaras av Skolinspektionen.


Inga kommentarer: