2011-01-17

Muslimsk friskola ersätts av dansk


Lokalplanen säger ja till etablering av en friskola i Marslev. Men politikerna i Kerteminde kommun vill inte se en muslimsk friskola etableras här. I stället ämnar de säga ja till att fastighetsägaren säljer till en dansk skola:


"Han mener, flertallet og Østfyns Produktionsskole har lavet aftaler udenom resten af byrådet.

Spørgsmål til borgmesteren

Derfor har Torben Andersen sendt en række spørgsmål i et åbent brev til borgmester Sonja Rasmussen, løsgænger.

Spørgsmålene lyder således:

· Er det støj, miljø- eller trafikale problemer, der har fået flertallet til at skifte holdning? Eller er der andre grunde?

· Produktionsskolen fortæller, at den er interesseret i at erhverve bygningerne. Har borgmesteren kendskab til, om ejeren af bygningerne er villig til at fravige sin underskrevne salgsaftale med én skole til fordel for en anden ?

· Hvordan vurderer borgmesteren de erstatningsretlige forhold ved eventuelt at tvinge virksomheden til at sælge til anden side ?

· Har borgmesteren undersøgt om man kan afvise en lokalplan med skolevirksomhed som formål - og efterfølgende acceptere en anden form for skolevirksomhed uden at blive erstatningsansvarlig?"


Källa, TV2 Fyn söndag 16 januari 2011:


Inga kommentarer: