2011-01-24

Islams historia i tre delar på SVT


Kommunisterna på Utbildningsradion har för licenspengarna köpt in tre delar av islams historia som ska indoktrinera tittarna. Med start lördag 29 januari 2011 ska Kunskapskanalen lära svenskarna om den nya herrereligionen som orsakat den största skadan i världshistorien. Tittarna får följa pedofilprofetens våldshärjningar när han slaktar fredliga grannfolk:


"Islams historia

I tre program följer vi den islamska trons historia med avstamp i 600-talets mångkulturella värld runt Mecka, Medelhavet och Persiska viken, genom de gyllene åren under medeltiden till den islamska kulturens nedgång på 1300- och 1400-talen. Serien beskriver också kristenhetens ambition att behärska de islamska nationerna.

Öst och väst, islam och kristendom - det finns fler likheter mellan dessa kulturer än man kan tro. I tre program följer vi den islamska trons historia med avstamp i 600-talets mångkulturella värld runt Mecka, Medelhavet och Persiska viken, genom de gyllene åren under medeltiden till den islamska kulturens nedgång på 1300- och 1400-talen. Serien beskriver också kristenhetens ambition att behärska de islamska nationerna. I programmen medverkar bland andra Aga Kahn, religiös ledare för ismailiterna, samt den kontroversielle katolske teologen Hans Küng."

Källa:


Här är de tre delarna:

Del 1 Profeten som ändrade världen lördag 29 januari 2011 kl 20:00 i Dumskapskanalen
Del 2 Krig och vetenskap lördag 05 februari 2011 kl 20:00 i Dumskapskanalen
Del 3 Utmaningen lördag 12 februari 2011 kl 20:00 i Dumskapskanalen

Del 1:

"Islam har sitt ursprung i profeten Muhammeds födelsestad Mecka på den arabiska halvön. Det är här som Muhammed vid 600-talets början möter ärkeängeln Gabriel som ger honom de meddelanden från Gud som blir till Koranen. Muhammed måste fly från Mecka till Medina där han lyckas ena de arabiska beduinstammarna under islam. Med sina beduinkrigare tar han sedan makten över såväl Mecka som Syrien och de omkringliggande områdena. Efter Muhammeds död år 632 startar en maktkamp om vem som ska bli hans efterträdare, en maktkamp som delar islam i två grenar."

Källa:


Del 2:

"Under lång tid befann sig muslimsk vetenskap och filosofi långt över det kristna västerlandets kunskapsnivå. I och med eran med upptäckare från Europa förlorar dock de gamla arabiska handelsrutterna i betydelse. Detta innebär början på det islamiska väldets nedgång.

Under de så kallade gyllene åren från 700-talet fram till 1100-talet, efter erövringen av Iberiska halvön, blev Cordoba ett kulturellt centrum. Muslimsk vetenskap och filosofi var längre framskriden än i det kristna västerlandet, och de grekiska föregångarnas framsteg bevarades för eftervärlden. Läkarvetenskapen gjorde framsteg, till skillnad mot i västerlandet där sjukdom ofta betraktades som Guds straff."

Källa:


Del 3:

"Islams historia : Utmaningen"

Källa:


Inga kommentarer: